Odlicz ulgę za internet  

Czy możesz jeszcze bardziej obniżyć koszty internetu w Netii?

Tak - wystarczy, że rozliczając podatek za 2014 rok od dochodu odliczysz wydatki poniesione za użytkowanie internetu.

Maksymalna kwota odliczenia to 760 zł. Z ulgi możesz skorzystać, jeżeli w 2014 roku:
 • poniosłeś koszty za użytkowanie internetu, w ramach Twojej umowy abonenckiej,
 • usługa świadczona była w lokalu (budynku) będącym Twoim miejscem zamieszkania,
a ponadto:
 • udokumentujesz wydatki fakturami wystawionymi na Ciebie,
 • posiadasz potwierdzenie opłacenia faktur wystawionych w 2014 r. potwierdzenia te muszą być opatrzone datą nie późniejszą niż 31 XII 2014 r.
W jaki sposób możesz dokonać odliczenia?

 • oblicz kwotę ulgi - suma kwot brutto za usługi internetowe wyszczególnione na fakturze kodem PKWiU 64.20.1 pomniejszone o przyznane ulgi
 • uwzględnij obliczoną kwotę w formularzu PIT jaki Ciebie dotyczy: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37
 • dołącz do formularza PIT/O z informacją o odliczeniu
 • złóż deklarację w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania
Ile maksymalnie możesz zaoszczędzić w roku podatkowym 2014?

Odliczając od dochodu maksymalnie 760 zł możesz zaoszczędzić:
 • 243,20 zł rocznie przy progu podatkowym 32%
 • 136,80 zł rocznie przy progu podatkowym 18%
Jeśli jesteś objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym, odliczając od dochodu 760 zł możesz zaoszczędzić:
 • 152,00 zł rocznie przy progu podatkowym 20%
 • 129,20 zł rocznie przy progu podatkowym 17%
 • 64,60 zł rocznie przy progu podatkowym 8,5%
 • 41,80 zł rocznie przy progu podatkowym 5,5%
 • 22,80 zł rocznie przy podatku 3%
Gdzie znajdziesz informacje o wydatkach poniesionych na internet w 2014 roku?

Elektroniczne Obrazy Faktur i historię wpłat znajdziesz zawsze logując się do serwisu Netia On-line na stronie www.netiaonline.pl. Informację jak zalogować się do serwisu znajdziesz tutaj.

Pokaż faktury za 2014

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad odliczeń prosimy o kontakt z Urzędem Skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa jak również doradztwa podatkowego.