Pamiętaj o zmianie PIN!  

Pamiętaj o zmianie kodu PIN

Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrowali się w serwisie Netia On-line powinni pamiętać o zmianie standardowego numeru PIN (nadanego przez Netię) na swój własny unikalny kod PIN.

Tworzenie i posługiwanie się kodem PIN powinno być zgodne z następującymi zasadami:

- kod PIN nie powinien być łatwym do odgadnięcia ciągiem znaków
- kod PIN nie powinien być udostępniany osobom nieupoważnionym

Za pomocą systemu Netia On-line można zamawiać usługi dodatkowe i jednocześnie zaciągać zobowiązania finansowe z tym związane. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z tworzeniem i przechowywaniem kodu PIN.

Tylko unikalny kod PIN uchroni Twoje konto przed ingerencją osób niepowołanych!