Co zrobić w przypadku zablokowania dostępu do serwisu?  

Jeżeli nie udało się zalogować do serwisu Netia On-line - pojawił się komunikat "dostęp został zablokowany",
należy sprawdzać, czy podana "Nazwa użytkownika" oraz "Hasło" są poprawne.

"Nazwę użytkownika" (czyli numer konta Abonenta) można znaleźć na każdej fakturze
wysyłanej z Netii, natomiast "Hasło" (czyli numer PIN) znajduje się na Umowie.

Jeżeli numeru PIN nie ma na Umowie, lub jeśli od momentu podpisania Umowy PIN był zmieniany,
należy skontaktować się z konsultantem pod numerem infonetii: 0 801 802 803 (koszt połączenia równy
cenie jednej jednostki taryfikacyjnej) albo *88 (połączenie bezpłatne w sieci Netia), z telefonów komórkowych (22) 711 87 87.

Konsultant po przeprowadzeniu krótkiej weryfikacji Klienta poda nowy numer PIN, który należy użyć
podczas logowania do serwisu Netia On-line.